Koneyhtymä Illukka


Avolouhinnat

Kanaalilouhinnat

Tarkkuuslouhinnat

Kompressorin vuokraus

Piikkauskoneen vuokraus


Louhinnan apuna tarpeen mukaan
- naapuritalojen katselmointi
- tärinämittaus
- räjäytysmatot

Kustannusarviot tarvittaessa
- työlaskutus tai urakka